Testa om du är högkänslig!

Är du en högkänslig person? Med det menar jag inte bara allmänt känslig, utan en som går under begreppet Highly sensitive person, HSP. Uttrycket myntades av en amerikansk psykoterapeut vid namn Elaine Aron, och är forskare vid New State University of New York. HSP människor reagerar på annat sätt än andra. De kan vara extra intuitiva, "ser" människor och upptäcker deras känslor på ett annat sätt än andra. Ofta är de dessutom ambitiösa och kreativa, eftersom de tar in sin omgivning på ett mer intensivt sätt än andra. 

Medfött

Här saxar jag ur tidningen Amelia: "En högkänslig person bearbetar information väldigt intensivt och kan lätt bli trött och utmattad när det händer för mycket nytt på samma gång. Enligt Elaine Aron är högkänslighet ett medfött drag som märks hos både människor och djur. Hon menar att det är livsviktigt att några av oss snabbt lägger märke till faror eller känner av när någon i gruppen inte mår bra. Det behövs högkänsliga fiskar för att stimmet inte ska simma rakt in i gäddans gap, och det behövs högkänsliga människor för att uppfatta när någon är ledsen eller trycka på paus-knappen när resten vill rusa iväg in i ett nytt."

Test

Och här kommer ett litet test, så kan du själv avgöra ifall du tror att detta stämmer in på dig:

  1. Jag lägger märke till detaljer i min omgivning. Ja/Nej
  2. Andra människors sinnesstämningar påverkar mig mycket. Ja/Nej
  3. Vissa dagar när det händer mycket behöver jag dra mig undan för att få vara ifred. Ja/Nej
  4. Jag blir lätt förskräckt och hoppar ofta till. Ja/Nej
  5. Jag anstränger mig särskilt för att inte begå misstag eller glömma saker. Ja/Nej
  6. Jag reagerar starkt på hungerkänslor – de påverkar mitt humör och min koncentration. Ja/Nej
  7. Jag lägger stor vikt vid att undvika situationer som gör mig upprörd. Ja/Nej
  8. Som barn betraktades jag som känslig eller blyg av mina föräldrar eller lärare. Ja/Nej
  9. Konst och musik berör mig djupt. Ja/Nej
  10. Jag blir lätt överväldigad av saker som skarpt ljus, starka dofter, grova textilier och sirener i närheten. Ja/Nej

 

Har du svarat ja på fler än 6 av frågorna kan du vara högkänslig. Men testet är inte särsklit säkert. Läs på mer om HSP .

7 Jan 2020