Vill du ha personlig assistans?

Du som behöver personlig assistans, du kan få det hos Ekens Assistans, läs mer här. Dock är det som så att du måste uppfylla vissa krav för att ha rätt till assistans. Bland annat får du inte vara över 65 när du ansöker om att få det. Men är du under och får beviljat, så har du kvar dem även efter du fylleer 65.

Ett annat krav som ska uppfyllas är att du har behov av hjälp med det som kallas grundläggande behov. Det handlar då om att få hjälp med saker som du inte kan göra själv så som tvätta dig, äta, klä av dig och klä på dig, andas och gå på toaletten. Till grundläggande behov räknas också att kunna kommunicera med andra och att få hjälp med sondmatning.

D ska kunna leva så självständigt som möjligt och på det sätt du vill, det är vad assistansen är till för så att säga. Det finns även krav på att din funktionsnedsättning ska funnits under en längre tid för att du ska kunna få personlig assistans. Personlig assistans är en del av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Hur får man personlig assistans?

För att få rätt till personlig assistans och/eller ersättning, så ska du göra en ansökan till en av två instanser. Det kan vara att du behöver hjälp med dina grundläggande behov mindre än 20 timmar per vecka. Är så fallet, så ansöker du hos din kommun. Om du har behov av 20 timmar eller mer, då ska du göra en ansökan till Försäkringskassan.

15 Sep 2021